מה בין אימון אישי לטיפול פסיכולוגי


לפני הכול, האימון האישי עוסק בביצועים ובתוצאות.
האימון מתמקד בהווה ובעתיד, והעבר נבחן רק כאמצעי להבנת ההווה.

המאמן מקבל את המתאמן כפי שהוא, אינו מנסה ''לתקן'' אותו ואינו מתיימר לדעת מה טוב לו. המתאמן הוא המומחה לחייו והוא זה שקובע את המטרות, ואילו המאמן הינו מומחה לטכניקת האימון שמאפשרת למתאמן למצות את יכולותיו.

בין המתאמן והמאמן מתקיימת ברית של שותפות לדרך. המאמן עוזר למתאמן לראות את המציאות מנקודות מבט אחרות מאלה שהוא רגיל אליהן, ומתוך כך מאפשר למתאמן לשנות את דרך חשיבתו.

האימון אינו עוסק ברווחה הנפשית והרגשית של המתאמן כמטרה עיקרית, אלא מתמקד בתוצאות שהמתאמן משיג.
מצד שני, השגת התוצאות בהחלט תורמת להרגשה טובה יותר אצל המתאמן.

לסיכום, אימון אישי אינו תחליף לטיפול פסיכולוגי, אך ניתן לקיים אימון אישי וטיפול פסיכולוגי במקביל.

מקורות:

ICF - International Coaching Federation - Switzerland

אימון אישי לעומת טיפול פסיכולוגי