30 שניות על ADHD ואור השמש

במחקר שנערך באוניברסיטת אוטרכט בהולנד ופורסם ב-25 במרץ 2013 נמצא קשר הפוך בין אור שמש חזק לבין הסיכון ללקות בהפרעות קשב וריכוז.

במסגרת המחקר נבדקו נתוני שכיחות ADHD ונתוני עוצמת אור השמש ב-49 מדינות בארה''ב וב-9 מדינות אחרות. נמצא כי בכל האזורים שבהם עוצמת אור השמש גבוהה, השכיחות של הפרעות קשב קטנה מן הממוצע. תוצאות אלה מצביעות על כך שלאור שמש חזק יש אפקט מניעתי ביחס ל-ADHD, כלומר –
אור שמש חזק מקטין את הסיכון ללקות בהפרעת קשב. אפקט כזה לא נמצא ביחס להפרעות אחרות, כמו דיכאון והספקטרום האוטיסטי.

במסגרת המחקר הוצע כי האפקט המניעתי של אור השמש ביחס ל-ADHD הוא כתוצאה מכך שאור השמש קשור גם למניעת הפרעות בשעון הביולוגי היוממי (הפרעות שינה), שידועות כקשורות להפרעת קשב.

לממצאי המחקר יש השלכות משמעותיות על הבנת הסיבות ל-ADHD ויתכן כי גם יוכלו לשמש כטיפול, או אפילו מניעה, של הפרעות קשב.

בינתיים, טוב יעשו רופאי ילדים אם ישימו לב יותר להפרעות שינה. במידה שילד עם הפרעות שינה מבטא גם הפרעות בקשב, יש מקום לחשוף את הילד לאור שמש חזק בשעות שהקרינה המסוכנת קטנה. לדוגמה: אפשר להטיל על הילד לצאת לטיול עם הכלב בבוקר לפני היציאה לבית הספר או לעודד את הילד לרכב על אופניים לבית הספר במקום להסיעו במכונית.

מקורות
Geographic Variation in the Prevalence of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder: The Sunny Perspective, Biological Psychiatry, 25 March, 2013
Sunnier Climes Linked to Lower ADHD Risk, Medscape, April 10, 2013