הרצאה - המוח התקין

איך מעצבת הביולוגיה של המוח את רגשותינו ואת התנהגותנו. 
משך ההרצאה 3-2 שעות לימוד.

 1. לראות את המוח – טכנולוגיות דימות
 2. אבולוציה של המוח
 3. מבנה המוח - אנטומיה
 4. פעילות המוח - פיזיולוגיה
 5. רשתות מוחיות בסיסיות – קשב, פחד, הנאה
 6. מערכות מוחיות גבוהות – זיכרון, למידה, חיזוי ותכנון
 7. המוח החברתי
 8. התפתחות המוח מתינוק לבוגר
 9. גברים ממאדים, נשים מנוגה
 10. פלסטיות מוחית
 11. להמריץ את המוח

המוח התקין